Huiskamer


Deze weblog is niet langer actueel, bekijk alle informatie op onze website.

De huiskamer is bedoeld als ontmoetingsruimte waar geen bijeenkomsten worden gepland maar die bestemd is voor vrije inloop en eten. De plaats dus ook voor de toevallige ontmoeting en de kleine vergaderingen (niet te reserveren, dus er kunnen ook anderen zijn)
Van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 uur toegankelijk.

Op vrijdag zijn er onregelmatig activiteiten die in principe open staan voor iedereen. Bijvoorbeeld
  • de bijeenkomsten van de Bende van 's-Hertogenbosch (leden zijn mensen die landelijk werkzaam zijn in het MBO en op fietsafstand van het Innovatiehuis wonen).
  • De Themabijeenkomsten (themamiddagen, waarin we interactiviteit combineren met een TEDachtige opzet en discussiëren over een actueel thema in het MBO). Vanuit verschillende gezichtspunten wordt het onderwerp onder de loep genomen. 
Graag brengen we op deze manier deelnemers actief met elkaar in gesprek op een Innovatiehuis waardige manier.
Voor de huiskamer gelden de volgende opmerkingen het meest, hoewel ze ook van toepassing zijn op het hele Innovatiehuis.

Ontmoeting:
  • De fysieke ontmoeting is belangrijk: “mensen moeten met mensen praten, niet met databases”; ná de ontmoeting in het centrum kunnen virtuele communicatiemiddelen effectiever benut worden.
  • De kracht van het samenzijn wordt benadrukt.
  • Diversiteit is belangrijk: mensen uit verschillende organisaties en uit diverse organisatieonderdelen worden bij elkaar gebracht; mensen uit verschillende sectoren en werkvelden kunnen elkaar ontmoeten; mensen van organisaties kunnen in contact treden met hun klanten en potentiële klanten; de aanwezigheid van zowel ‘binnen’ als van ‘buiten’ wordt nagestreefd.
  • Ongewoon en verrassend: ontmoetingen met onverwachte mensen en onverwachte ideeën en invalshoeken worden georganiseerd.