14.1.17

Jubileum Consortium voor Innovatie: 25 jaar

Vandaag is het feest :
Consortium voor Innovatie is 25 jaar!

Op 14 januari 1992 richtte Coen Free, samen met zes gelijkgestemde collega's, het Consortium voor Innovatie in beroepsonderwijs en volwasseneneducatie op, dat een belangrijke rol zou gaan spelen in de ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs.

Nu, 25 jaar later, is het Consortium voor Innovatie nog altijd springlevend, mede dankzij ons eigen Innovatiehuis in
's-Hertogenbosch, de fysieke ruimte, die helpt het verschil te maken,
de huiskamer van de sector.
minister Ritzen en voorzitter Coen Free (1992)


In ons Innovatiehuis organiseren we regelmatig Themamiddagen, workshops en trainingen rond actuele thema's. Een mix van kennisdeling en ontmoeting.

Buitenshuis organiseren we verschilmakende activiteiten voor de MBO sector, die bekend staan als onorthodox en vernieuwend. Zo zijn bijvoorbeeld de Practoraten en Young MBO, ontstaan op onze conferenties.

Het CvI organiseert jaarlijks Dé CvI Onderwijsconferentie waar 1000+ collega's uit de sector elkaar ontmoeten en kennisdelen.

De jubileumconferentie, die dit jaar in de Efteling plaats vindt op 5 en 6 april
Droom&Daad verbinden, 
Dé Managementconferentie 2017
is nu al vrijwel uitverkocht, vóórdat het inhoudelijke programma bekend is.

Daarnaast blijven we zoeken naar nieuwe mogelijkheden om op alle niveaus (van docent tot voorzitter CvB) de collega's uit de sector bij elkaar te brengen en met elkaar tot creatieve vernieuwende ontwikkelingen te komen. Hiervoor organiseren we op maat studiereizen, expedities en bijvoorbeeld pop-up Innovatiehuizen in de verre uithoeken van het land.

25 jaar jong, het Consortium voor Innovatie is inderdaad nog springlevend.

12.1.17

Wat is leren? AO boekje door Coen Free

Het Jubileumjaar van het Consortium voor Innovatie is ook een jubileum voor voorzitter Coen Free, die al 25 jaar als "opgewekte zoeker naar goed, eigentijds onderwijs" aan de weg timmert.

Na het uitkomen eind vorig jaar van Coen Free’s Handreiking voor Gedroomd Onderwijs en Duurzame Talentontwikkeling, het boek Crealucion is er ook een AO boekje verschenen

Wat is leren?
Stimuleer leerlingen creatief te denken.

In deze uitgave zoekt Coen Free naar het antwoord op de vraag 'Wat is leren?' In feite is hij al heel zijn leven bezig met die vraag. En met het formuleren van het antwoord daarop.

Volg de link om het AO boekje Wat is leren? te bestellen.
Ook het boek Crealucion is nog te bestellen bij het Consortium voor Innovatie

27.10.16

Boekpresentatie CREALUCION van Coen Free

Coen Free’s Handreiking voor Gedroomd Onderwijs en Duurzame Talentontwikkeling.

Als voorzitter van het Consortium voor Innovatie voor beroepsonderwijs en volwasseneducatie  is Coen al 25 jaar een opgewekte  zoeker naar goed, eigentijds onderwijs.

In CREALUCION doet hij verslag van zijn boeiende zoektocht naar de heilige graal: gedroomd onderwijs dat de ruimte biedt aan een optimale talentontwikkeling voor álle kinderen. Een zoektocht naar de essenties van ons denken en leren, met opmerkelijke en voor het onderwijs hoopgevende resultaten.

De presentatie van het boek heeft plaatsgevonden op vrijdag 4 november in het Jheronimus Bosch Art Center in 's-Hertogenbosch.
De aldaar door Coen uitgesproken speech kun je HIER nalezen.
Het boek CREALUCION is te bestellen via het Consortium voor Innovatie (€ 20,= excl. € 4,95 verzendkosten) stuur hiervoor een e-mail naar annemariehoevenaars@cviweb.nl


 

Aanmelden voor deze boekpresentatie is niet meer mogelijk.
Het boek CREALUCION is wel te bestellen via het Consortium voor Innovatie (€ 20,= excl. € 4,95 verzendkosten) per e-mail bij annemariehoevenaars@cviweb.nl 

24.10.16

Robots in de klas, science fiction of realiteit?

Robots zijn al niet meer weg te denken uit onze bedrijven. Hoe gaat dat in het onderwijs?


Lesrobot in de klas vervangt zieke leerling
De discussie over de veranderende arbeidsmarkt door robotisering laaide onlangs weer op. De impact van robotisering en digitalisering stond namelijk op de politieke agenda.
“Het onderwijssysteem is erg star”, aldus
VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas in een interview. Zo zou er meer aandacht moeten komen voor digitale vaardigheden in het basisonderwijs. Daarnaast moeten leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs leren programmeren en ontwerpen, zodat zij robots begrijpen en de baas kunnen blijven.
Minister Bussemaker van Onderwijs gaf eerder al aan dat het onderwijs mee moet met de innovaties en de opleidingen dient aan te passen naar nieuwe behoeftes en vragen.

Op woensdagmiddag 18 januari 2017 gaan we in het Innovatiehuis graag de discussie met jullie aan over robotisering in het onderwijs.

Daarnaast presenteren drie ervaringsdeskundigen uit de MBO praktijk:
- Lesrobot (vervangt in de klas de langdurig zieke leerling) met dr.ir. Jan Willem van 't Klooster en Patrick Woudstra van Graafschapcollege
- De robot als collega met Serge de Beer van Lentiz
- Drônes in het groen onderwijs met Dick van der Neut en Kees Snippert van AOC Oost

Je kunt je aanmelden voor deze themamiddag vanaf 13.00 uur via de online databank op onze website of mail naar ellenelemans@cviweb.nl Jouw bijdrage is € 45,=.
Wil je vooraf met ons lunchen (je betaalt dan € 60,= voor de hele middag) dan ben je vanaf 12 uur welkom in het Innovatiehuis in 's-Hertogenbosch.
We sluiten de middag af met een informele netwerkborrel in de Huiskamer van Innovatiehuis.

6.10.16

Nieuwe wisselkunst van René Alink, meubelmaker, paneelmaker, tegelspecialist en fotograaf

Het Innovatiehuis biedt Bossche kunstenaars een podium. Vanaf deze week is op de verdieping zeer divers werk te zien van meubelmaker, paneelmaker, tegelspecialist en fotograaf:

René Alink, autodidact, werkt sinds 2000 vanuit zijn werkplaats aan de Parallelweg in Den Bosch, waarbij meubels op maat, interieurinrichting en standbouw allemaal voorbij is gekomen. Hij stelt zich voor met verrassend werk op de verdieping van het Innovatiehuis.

<   De salontafel in de zithoek van de Huiskamer.

"De laatste jaren ligt het accent, naast werken in opdracht, steeds meer op hetgeen ik graag zelf maak en laat zien.

Na onderzoeken en experimenteren ligt dat zwaartepunt momenteel in de hoek van oud papier en epoxyhars; meubels, panelen en “tegelwandjes” (van hout!) die met oud papier (of een print) beplakt (of bedrukt) worden en daarna afgewerkt worden met epoxyhars. Een ingeslagen weg die zeker nog niet dood loopt.
In de fotografie ligt de nadruk op documentaire fotografie, langer lopende projecten waarbij het onderwerp op verschillende momenten opgezocht en gefotografeerd wordt. De camera brengt mij dichter bij het onderwerp (negen van de tien keer mensen) dan ik voor mogelijk zou houden. Zonder camera zou het me waarschijnlijk niet lukken mensen zo onbevangen te krijgen. Camera als bindmiddel en oplosser van buffer om uiteindelijk intiem, integer en persoonlijk te kunnen fotograferen.

In het Innovatiehuis hangen momenteel o.a. foto`s en teksten van mijn project “De straat op!” waarbij ik toevallige passanten, die ik in de Bossche binnenstad tegenkom, vraag of ik ze mag interviewen en fotograferen.

Meer informatie en links op de wisselkunstpagina.

Themamiddag Trends in ICT en (MBO-)onderwijs


Woensdagmiddag 5 oktober 2016 in het Innovatiehuis in 's-Hertogenbosch 
verzorgden Michael van de Wetering (Kennisnet) en Wilfred Rubens (WilfredRubens.com) een druk bezochte themamiddag over trends op het gebied van ICT in het MBO.

Deze middag was bedoeld voor medewerkers van MBO-instellingen, die betrokken zijn of graag mee willen denken over ontwikkelingen die van invloed zijn op beleidskeuzes rond ICT en onderwijs.

Na een inleiding door Wilfred Rubens van belangrijke trends, gaat Michael van de Wetering in op adviezen en instrumenten uit het Kennisnet Trendrapport, die MBO-scholen kunnen gebruiken bij het opstellen of bijstellen van hun ict-beleidsplan en bij het maken van keuzes rond slimme investeringen. Met voorbeelden maakt Michael inzichtelijk hoe de impact van technologie concreet gemaakt kan worden, inspelend op actuele ontwikkelingen binnen bestuur en school.

Daarna gaan de aanwezigen zelf aan de slag met instrumenten uit dit trendrapport. Daarmee verkennen zij de impact van trends op het ICT-beleid van hun school.

Deze middag is bedoeld voor medewerkers van MBO-instellingen die betrokken zijn of graag mee willen denken over ontwikkelingen die van invloed zijn op beleidskeuzes rond ICT en onderwijs.

Het Kennisnet Trendrapport beschrijft technologische ontwikkelingen waarmee scholen in het po, vo en mbo nu en in de toekomst worden geconfronteerd. Het helpt scholen navigeren in een wereld vol technologische trends en hypes, die zich in snel tempo blijven ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan intelligente robots, virtual reality en learning analytics.

Een verslag van de middag vind je op de weblog van Wilfred Rubens

Andere Themamiddagen in het kader van de NIEUWE TECHNOLOGIE zijn:
-  Virtual Reality in het (MBO-)onderwijs
-  Robots in de klas, science fiction of realiteit?
Datum van deze bijeenkomsten is nog niet definitief, heb je interesse stuur dan een mail naar ellenelemans @cviweb.nl 

7.6.16

Themamiddag Asielzoekers in het onderwijs – Eenheidsworst?

Er komen steeds meer vluchtelingen naar Nederland. Ook deze mensen hebben onderwijs nodig.

Op woensdagmiddag 21 september organiseren we een themabijeenkomst over het onderwerp Asielzoekers in het onderwijs en hoe je daar als MBO onderwijs mee omgaat.

Eenheidsworst? 
Hoe moeten specialisten in het beroepsonderwijs inspelen op de ontwikkelingen in het asielzoekersonderwijs? Durven wij naar individuen te kijken i.p.v. naar massa? Weten wij met sociaal emotionele kwesties om te gaan en kunnen wij kwalitatief goed onderwijs leveren om dit in goede banen te leiden?
Slechts een aantal vragen die ontstaan door de grote toestroom aan asielzoekers.

Gaan we eenheidsworst aanbieden met het risico op ‘mismatch’?

Kunnen docenten die binnen het reguliere onderwijs goed functioneren deze klus aan of juist niet omdat kennis van verschillende culturen ontbreekt? Hoe gaan we traumatische ervaringen van onze nieuwe buren, vrienden en medeburgers kanaliseren en managen? Het Asielzoekersvraagstuk, in deze grootte, is voor ons allen nieuw. We krijgen te maken met het kip-of-ei-probleem. Moeten we ze eerst de taal leren en de rest komt later? Of eerst werken aan de integratie op de arbeidsmarkt? Dit vraagt om verschillende financiële overwegingen en stappen. Wie krijg je als mbo-school als nieuwe klant? De asielzoeker, de gemeente of het COA?
Moeilijke vraagstukken waarop niet altijd passende antwoorden zijn te geven.

Seca heeft over dit nieuwe beroepsonderwijs een duidelijke visie. Wij gaan er vanuit dat de docent zich aanpast aan de nieuwe diversiteit binnen een klas en niet andersom. Maar misschien denkt u daar als opleidingsmanager, directeur of docent heel anders over.
Sedat Cakmak van Seca Docenten SeleCtie gaat in op de vraag aan u: gaat u voor Eenheidsworst?

Rudi Knol, opleidingsmanager Educatie bij het Alfa-college levert een bijdrage met als titel: Succesvol inburgeren met een opleiding. Hij vertelt over leerroutes van het Alfa-College, schakelprogramma’s en gecombineerde programma's met mbo en toont een paar filmpjes.

Een verslag van deze themamiddag met links naar de presentaties kun je HIER nalezen.Deze bijeenkomst is gevalideerd voor 3 RU