9.11.15

Professionalisering en emancipatie van de rekendocent

Oproep aan rekendocenten en andere betrokkenen: praat mee over de professionalisering en emancipatie van de rekendocent!

Kort na de aangenomen moties in de tweede kamer over het uitstellen van de rekentoets, heeft een aantal rekendocenten het initiatief genomen zich te verenigen. De BVMBO pakte dit op en richtte het Platform Rekendocenten op.
De eerste actie van het Platform Rekendocenten was, dat het een brief stuurde naar de vaste Kamercommissie Onderwijs  naar aanleiding van het debat over rekenonderwijs.  Minister Bussemaker noemde  het Platform Rekendocenten van de BVMBO in haar brief (d.d. 22 oktober 2015) aan de Tweede Kamer inzake het actieplan rekenonderwijs in het mbo.  De minister ziet de BVMBO als gesprekspartner die betrokken is bij de uitvoering van het actieplan.

Themamiddag rekenen op 20 november
Het CvI organiseert de themamiddag op 20 november in het Innovatiehuis, waarbij we met deelnemers en betrokken leden van de BVMBO in discussie gaan wat de verdere koers van het Platform Rekendocenten moet zijn. In de vorm van een paneldiscussie zullen panelleden een stelling aan de hand van actuele thema’s met betrekking tot het rekenonderwijs inleiden.

Marjolein Held (docent Koning Willem I College, voorzitter BVMBO) zal de middag inleiden, panelleden en sprekers zijn:
Rinske Stelwagen (consultant rekenonderwijs Cinop),
Kooske Franken (docent Albeda College, initiatiefnemer Platform Rekendocenten),
Frank Haacke (Adviseur Onderwijs en Kwaliteit, Summa College),
Giel Hanraets (docent en projectleider taal en rekenen, ROC Midden Nederland).

We beginnen om 13 uur, maar je bent ook welkom om mee te komen lunchen vanaf 12 uur.
We sluiten om ca. 17 uur de middag af met een (netwerk-)borrel in de Huiskamer van het Innovatiehuis.

Je kunt je nu aanmelden via de online databank van het CvI (kosten € 45,= excl. lunch) of stuur een mail naar ellenelemans@cviweb.nl en geef aan of je wel/niet wilt lunchen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor het invullen