9.11.15

Professionalisering en emancipatie van de rekendocent

Oproep aan rekendocenten en andere betrokkenen: praat mee over de professionalisering en emancipatie van de rekendocent!

Kort na de aangenomen moties in de tweede kamer over het uitstellen van de rekentoets, heeft een aantal rekendocenten het initiatief genomen zich te verenigen. De BVMBO pakte dit op en richtte het Platform Rekendocenten op.
De eerste actie van het Platform Rekendocenten was, dat het een brief stuurde naar de vaste Kamercommissie Onderwijs  naar aanleiding van het debat over rekenonderwijs.  Minister Bussemaker noemde  het Platform Rekendocenten van de BVMBO in haar brief (d.d. 22 oktober 2015) aan de Tweede Kamer inzake het actieplan rekenonderwijs in het mbo.  De minister ziet de BVMBO als gesprekspartner die betrokken is bij de uitvoering van het actieplan.

Themamiddag rekenen op 20 november
Het CvI organiseert de themamiddag op 20 november in het Innovatiehuis, waarbij we met deelnemers en betrokken leden van de BVMBO in discussie gaan wat de verdere koers van het Platform Rekendocenten moet zijn. In de vorm van een paneldiscussie zullen panelleden een stelling aan de hand van actuele thema’s met betrekking tot het rekenonderwijs inleiden.

Marjolein Held (docent Koning Willem I College, voorzitter BVMBO) zal de middag inleiden, panelleden en sprekers zijn:
Rinske Stelwagen (consultant rekenonderwijs Cinop),
Kooske Franken (docent Albeda College, initiatiefnemer Platform Rekendocenten),
Frank Haacke (Adviseur Onderwijs en Kwaliteit, Summa College),
Giel Hanraets (docent en projectleider taal en rekenen, ROC Midden Nederland).

We beginnen om 13 uur, maar je bent ook welkom om mee te komen lunchen vanaf 12 uur.
We sluiten om ca. 17 uur de middag af met een (netwerk-)borrel in de Huiskamer van het Innovatiehuis.

Je kunt je nu aanmelden via de online databank van het CvI (kosten € 45,= excl. lunch) of stuur een mail naar ellenelemans@cviweb.nl en geef aan of je wel/niet wilt lunchen.Creativiteit en iDNA, duurzaam leren innoveren

Harry van der Schans heeft een boek uitgebracht over innovatie, maar vooral over de motor innovatie: creativiteit; het boek iDNA.

Er is inmiddels brede overeenstemming over het belang van denkvaardigheden en de andere 21e eeuwse vaardigheden zoals ondernemendheid en mediawijsheid. Hoe pak je dat nu aan? Hoe zorg ik ervoor dat studenten, medewerkers of leidinggevenden creatiever worden?
Met andere woorden: Hoe ontwikkel ik het iDNA, het innovatie DNA?

Hij presenteert zijn boek in het Innovatiehuis op vrijdagmiddag 27 november 
en gaat met de deelnemers aan deze Themamiddag op verkenning rond het thema.

In deze workshop geeft de auteur concrete handvatten voor het ontwikkelen van de creatieve mogelijkheden van medewerkers, studenten en docenten.  Samen met de deelnemers verkent hij hoe je iDNA zou kunnen inzetten bij de implementatie van denkvaardigheden in het onderwijs en hoe je organisaties duurzaam creatiever en innovatiever kunt maken.

iDNA is een leesboek, een inspiratieboek, een studieboek, een naslagwerk maar zeker ook een werkboek waarmee je onmiddellijk aan de slag kunt. Pascal Cools (algemeen directeur van Flanders DC) schrijft hierover in het voorwoord: ‘Making creativity happen’ is de slogan van Flanders DC. iDNA is wat mij betreft een basiswerk voor iedereen die professioneel aan de slag wil gaan om die slogan in het echt te realiseren.

Meld je nu aan, dan ben je zeker van een plaatsje.

Verslag van Peer Review op 5-11-2015 in Innovatiehuis


Tijdens de Themamiddag Peer Review op 5 november 2015 in Innovatiehuis hebben we, onder leiding van dagvoorzitter Giel Kessels (BVMBO) vanuit verschillende perspectieven Peer review bekeken:

* Tirza Bosma van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft verteld over Lesson study. Lesson study richt zich op het maken en verbeteren van de les op zichzelf. Dit door veel live te observeren. Het wordt al sinds 1900 toegepast in andere delen van de wereld. In Japan worden zelfs lessen gegeven als presentatie. Het podium is het klaslokaal waar echt een les wordt gegeven. De zaal zit vol met observanten die naar de les gaan kijken.
Er wordt in Nederland gekeken vanuit de leerling. Er wordt gekeken wat de behoeftes zijn van de leerling en wat het beste past bij zijn of haar belevingswereld. Dit levert betere resultaten en meer plezier in de les op voor de leerlingen. Voor docenten zorgt het voor een beter inzicht en betere kennis van vakdidactiek. Ervaring met gedifferentieerde instructie en een beter begrip van de leerling.

* Patrick Woudstra van het Graafschapcollege heeft het gehad over de toepassing binnen teams. Het doel is om zowel het functioneren van het team te verbeteren als het verbeteren van de docent. Wat vooral belangrijk is, is dat het team eigenaar is van hun eigen leerproces. Dat ze de tools in kunnen zetten waarbij zij zich veilig voelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lesbezoeken, leerling enquêtes of de inzet van digitale hulpmiddelen. Leidinggevenden zijn niet betrokken bij dit proces omdat het een leerproces is en het gaat om verbetering. Het is geen beoordelingstool. Patrick benoemt ook een aantal proces killers. De ‘one size fits all’ is een hele belangrijke. Elk team is, net zoals elk mens, anders. Dat vraagt een andere aanpak. Het is dus belangrijk dat iedereen de vrijheid heeft om het proces zo vorm te geven dat het bij hen past. Als tweede is het beoordelingen aspect. Het gaat om verbetering en niet om beoordeling. Als alles dicht getimmerd wordt creëer je voor de meeste mensen een zeer onprettige sfeer en wordt het werkelijke doel uit het oog verloren.

* Ger Wisselink van Saxion Hogeschool demonstreerde IRIS Connect. Een systeem wat Peer Review faciliteert. IRIS Connect is bedacht omdat men er van overtuigd is dat de ontwikkeling van docenten persoonlijker, makkelijker en minder tijdsintensief kan door middel van video technologie, ondersteund door verschillende digitale tools. Het is een apparaat bestaande uit twee opnamen apparaten. De ene volgt de leraar en de ander staat gericht op de klas zodat men de reactie van de klas kan zien op bepaalde acties. Het is eigenlijk meer dan alleen het apparaat. Er zit online software bij waarmee de beelden op een veilige manier zijn te delen. De beelden zijn op verschillende manieren te bewerken om het gemak te vergroten en om de veiligheid en privacy te waarborgen. In het systeem zit een community ingebouwd zodat je hulp kan krijgen van anderen docenten en onderwijs gerelateerde. Een mooie en volledige oplossing om je eigen leerproces vorm te geven en anderen te helpen vanuit je eigen ervaring.

De verschillende presentaties kun je HIER terugzien.

Verslag van Reinmar Van Goethem, student Avans:  Advanced Business Creation